Τηλέφωνα με τηλεφωνητή

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9824GE 2-9824

General Electric
Μικροκασέτας
Τηλεχειριζόμενος
12 μνήμες

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9892GE 2-9892

General Electric
Μικροκασέτας
Τηλεχειριζόμενος
12 μνήμες

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9970GE 2-9970

General Electric
Ψηφιακός
Τηλεχειριζόμενος
Toll Saver
12 μνήμες

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9972GE 2-9972

General Electric
Ψηφιακός
Τηλεχειριζόμενος
Toll Saver
12 μνήμες
Ειδικό για κουζίνα

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9975 2 γραμμώνGE 2-9975

General Electric
Ψηφιακός
και μικροκασέτα
Τηλεχειριζόμενος
Toll Saver
30 μνήμες
2 γραμμών

Τηλέφωνο-Τηλεφωνητής GE 2-9985GE 2-9985

General Electric
Ψηφιακός
Τηλεχειριζόμενος
Toll Saver
32 μνήμες
Εγγραφή συνομιλίας