Alcatel

Temporis 07

 

Alcatel Temporis 07
Alcatel T07

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
- LCD οθόνη 3 γραμμών 7-segment
- Ρύθμιση της αντίθεσης

Κύρια χαρακτηριστικά
- 3 επίπεδα έντασης του κουδουνίσματος
- Επανάκληση της τελευταίας κλήσης
- Προσχηματισμός κλήσεων
- 5 άμεσες μνήμες
- 10 έμμεσες μνήμες (Πάτημα 2 πλήκτρων)
- Ρολόι πραγματικού χρόνου
- Χρονομέτρηση κλήσεων
- Τονική/Παλμική κλήση
- Πληκτρολόγιο στο ακουστικό
- Ρύθμιση χρόνου Flash 100/300/600ms

Υπηρεσίες δικτύου1
- Αυτόματη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας με την πρώτη εισερχόμενη κλήση
- Λίστα αναγνώρισης κλήσεων (75 ονόματα και αριθμοί)
- Αναγνώριση και 2ης εισερχόμενης κλήσης (Call Waiting)
- Προβολή κλήσεων από τη λίστα αναγνώρισης αι δυνατότητα απ΄ευθείας κλήσης ή διαγραφής
- Ενδεικτικό νέων κλήσεων στην οθόνη

Τοποθέτηση
- Επιτραπέζια
- Στον τοίχο

Διαχείριση ενέργειας
- Τύπος μπαταρίας: 3 x AA αλκαλικές
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Λοιπά χαρακτηριστικά
Χρώμα: μαύρο

1  Ανάλογα με τη χώρα και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας καθώς και τη συνδρομή του χρήστη